خار مریم:

گیاه خار مریم بومی مناطق مدیترانه بوده، و عصاره آن قرنهاست که به عنوان تقویت کننده کبد شناخته شده است و گیاه شناسان حدود 2000 سال است که از دانههای آن برای درمان بیماریهای مزمن کبدی و محافظت از کبد در مقابل سموم استفاده میکنند.

عصاره گیاه میلکتیستل دارای ماده موثره سیلی مارین میباشد که امروزه در ایالات متحده آمریکا در طب جانشین و مکمل متداولترین فرآورده مصرفی برای بیماران کبدی میباشد.

 

 

خواص گیاه خار مریم یا میلک تیستل:

 ♦کمک به سم زدایی بدن از :
 

•     اتانول

 •     آلاینده های محیطی
 •     آلاینده های شیمیایی مانند حشره کش ها
 

•     داروهای شیمیایی مانند استامینوفن، تتراکلریدکربن و داروهای هپاتوتوکسک مانند ضد صرع ها

 ♦بازسازی سلول های کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت (کمک درمان هپاتیت های مزمن)

 ♦کمک به درمان:
 •     مسمومیت های کبدی*
 •     سیروز و فیبروز کبدی
 •     اختلالات کیسه صفرا
 •     هپاتیت های مزمن

 ♦ درمان برخی مشکلات کبدی از جمله آسیب های کبدی سمی متابولیک (مانند کبد چرب)
 ♦کاهش تولید هیستامین
 ♦مهار تولید لکوترین ها و پروستاگلاندین ها
 ♦مهار رشد یاخته های ماهیچه صاف دیواره عروق و پیشگیری و درمان بیماری های عروقی ناشی از چربی خون
 ♦جلوگیری از پوکی استخوان و تجمع آهن درون یاخته ای (تاکسی فولین یکی از ایزومرهای سیلیمارین با خواص استروژنی قابل ملاحظه می باشد)
 ♦جلوگیری از کاهش ذخایر گلوتاتیون درون یاخته ای و کاهش ورود سموم مختلف به هپاتوسیت ها و در نتیجه محافظت سلولی
 ♦مهار سنتز کلسترول و مهار آنزیم HMG-coA
 ♦افزایش HDL و کاهش مقدار کلسترول در کبد
 ♦ مهار اکسیداسیون LDL
 ♦حذف و کاهش رادیکال های آزاد و جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها
 ♦جلوگیری از تشکیل پراکسیدهای چربی در میتوکندری و میکروزوم های کبدی
 ♦تحریک روند ترمیم یا regeneration کبد و تقویت تولید پروتئین

 

* تجمع بیش از حد پروتئین های خارج سلولی فیبروز کبدی که در مراحل پیشرفته منجر به سیروز و نارسایی کبدی شده و اغلب بیمار را نیازمند پیوند کبد می سازد.