انجیر دارای سابقه تاریخی بلند مدتی در درمان بسیاری از بیماریها امی باشد. در چند جا از كتاب انجیل از آن بعنوان دارویی برای بیماریهای عفونی یاد شده است و همانطور كه می دانید در قرآن نیز سوره ای بنام تین (انجیر) داریم كه اهمیت این مسئله را گوشزد می كند.
مصرف انجیر خون را قلیایی می كند و همچنین
یک ضد سرطان قوی است. انجیر حاوی عناصر شیمیایی خاصی به نام بنزآلدهید (Benzaldehyde)  است که بارها نتایج مثبت آن در درمان موفق سرطان ثابت شده است. براساس مطالعه ای که روی بیماران سرطانی انجام شده، کسانی که تحت رژیم غذایی منظم با انجیر قرار گرفته اند یا کاملا خوب شده اند یا سرعت بهبود آنها زیاد شده است. انجیر به خاطر داشتن فیبر و پکتین فراوان، ملین خوب و طبیعی است و باعث بهبود حرکت مواد در طول دستگاه گوارش می شود.